Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/487
Nhan đề: Kiểm tra chất lượng sản phẩm_Lần 1. HK1
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/487
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_SH017_K21S1&2_KIEM TRA CHAT LUONG SAN PHAM-DE THI-L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm tra chất lượng sản phẩm_Lần 1. HK161.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.