Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/486
Nhan đề: Công nghệ sinh học thực vật_Lần 1. HK1
Tác giả: Võ Thị, Xuyến
Từ khoá: Công nghệ sinh học thực vật
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/486
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_SH18A_K21S_CONG NGHE SINH HOC THUC VAT-DE THI-L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sinh học thực vật_Lần 1. HK132.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.