Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4856
Nhan đề: Mỹ học đại cương - Lần 1- HK1
Tác giả: Lê, Thị Vân
Từ khoá: Mỹ học
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Quan hệ Công chúng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4856
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_PR_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k19pr-my hoc dai cuong.pdf
  Giới hạn truy cập
Mỹ học đại cương130.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.