Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4851
Nhan đề: Cơ kỹ thuật - HK1
Từ khoá: Cơ học
Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4851
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_MC_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k17h-co ky thuat ok.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ kỹ thuật138.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.