Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/485
Nhan đề: Phương pháp sinh học xử lý môi trường_Lần 1. HK1
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Xử lý môi trường
Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/485
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_SH019_K20S1&2_PP SINH HOC XU LY MOI TRUONG-DE THI-L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp sinh học xử lý môi trường_Lần 1. HK151.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.