Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4824
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành HK5 - HKI
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Tiếng anh
Tiếng anh chuyên ngành
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4824
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_DA_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k17m-anh van chuyen nganh 5 OK.pdf
  Giới hạn truy cập
k17m-anh van chuyen nganh 5272.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.