Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4821
Nhan đề: Vi sinh đại cương - HKI
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Môi trường
Vi sinh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4821
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_DA_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k18m-vi sinh dai cuong ok.pdf
  Giới hạn truy cập
Vi sinh đại cương139.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.