Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4820
Nhan đề: Công nghệ xử lý chất thải nguy hại - Lần 1- HK1
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Từ khoá: Quản lý chất thải
Công nghệ xử lý chất thải
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4820
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K16M-CONG NGHE XU LY CHAT THAY NGUY HAI ok.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ xử lý chất thải nguy hại406.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.