Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/482
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành 2_Lần 1. HK1
Tác giả: Như Hiền
Từ khoá: Tiếng anh chuyên ngành môi trường
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/482
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TA231_K20S_ANH VAN CHUYEN NGANH 2-DE THI-L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành 2_Lần 1. HK12.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.