Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4765
Nhan đề: Legal literacy : an introduction to legal studies
Tác giả: Zariski, Archie
Từ khoá: Law
Sociological jurisprudence
Canada
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: OPEL (open paths to enriched learning)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4765
Bộ sưu tập: Luật_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA2002_Legal Literacy.pdf
  Giới hạn truy cập
Legal literacy : an introduction to legal studies1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.