Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/472
Nhan đề: Tâm lý học đại cương_Lần 1, Lần 2. HK1
Tác giả: Huỳnh Cát, Dung
Từ khoá: Tâm lý học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Luật Kinh tế
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/472
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_LK_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DTL0010_K23L1,K23L2_TAM LY HOC DAI CUONG-DE THI-L1, L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học đại cương_Lần 1, Lần 2. HK165.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.