Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4714
Nhan đề: Researches on Cellulose - 2d ed.
Tác giả: Bevan, E. J.
Cross, C. F.
Từ khoá: Cellulose
Năm xuất bản: 1907
Nhà xuất bản: Longmans
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4714
Bộ sưu tập: Khoa học cơ bản_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1951_Researches on Cellulose by E. J. Bevan and C. F. Cross.pdf
  Giới hạn truy cập
Researches on Cellulose967.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.