Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4634
Nhan đề: Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Đề 1 - HKI
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Chất lượng sản phẩm
Tiêu chuẩn
Kiểm nghiệm
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4634
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k18s_ktra chat luong sp 215da.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm tra chất lượng sản phẩm27.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.