Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4630
Nhan đề: Phương pháp sinh học xử lý môi trường - Đề 1 - HKI
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Ô nhiễm môi trường
Công nghệ xử lý ô nhiễm
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4630
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k17s_pp sinh hoc xu ly moi truong 215da.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp sinh học xử lý môi trường32.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.