Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4629
Nhan đề: Quản lý chất thải nguy hại - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Từ khoá: Quản lý chất thải
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4629
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_k17m_quan ly chat thay nguy hai 115da.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải nguy hại131.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.