Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4548
Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn học tập môn quảng cáo và khuyến mãi
Tác giả: Nguyễn, Tường Huy
Từ khoá: Quảng cáo và khuyến mãi
Tài liệu hướng dẫn
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: "Nội dung môn học gồm: 1. Tổng quan về quảng cáo và khuyến mãi (QC&KM) 2. Các hình thức QC&KM 3. Nghiên cứu QC&KM 4. Kế hoạch quảng cáo 5. Kế hoạch khuyến mãi 6. Sáng tạo trong quảng cáo 7. Quảng cáo trực tuyến 8. Đạo đức và pháp lý trong QC&KM"
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4548
Bộ sưu tập: Kinh doanh Thương Mại_TSVL_BG

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA901_D4951_Quang cao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu hướng dẫn học tập môn quảng cáo và khuyến mãi9.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.