Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4547
Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quan hệ công chúng
Tác giả: Nguyễn, Tường Huy
Từ khoá: Quan hệ công chúng
Tài liệu hướng dẫn
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: "Nội dung môn học gồm: 1. Tổng quan về PR 2. Kỹ năng làm việc với giới truyền thông 3. Thông cáo báo chí và họp báo 4. Tài trợ và tổ chức sự kiện 5. Quản lý khủng hoảng 6. Truyền thông nội bộ 7.Xây dựng, kế hoạch PR 8. Đạo đức nghề nghiệp"
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4547
Bộ sưu tập: Kinh doanh Thương Mại_TSVL_BG

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA900_D4950_Quanhecongchung.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quan hệ công chúng7.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.