Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/454
Nhan đề: Cơ học chất lưu_Lần 1. HK1
Tác giả: Võ Thiện, Mỹ
Từ khoá: Cơ học chất lưu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/454
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DNL0070_K22NL_CO HOC CHAT LUU-DE THI-L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ học chất lưu_Lần 1. HK169.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.