Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4531
Nhan đề: Bài giảng kế toán quản trị
Tác giả: Nguyễn, Cửu Đỉnh
Từ khoá: Kế toán quản trị
Bài giảng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4531
Bộ sưu tập: Kế toán_TSVL_BG

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1728_1_Bai giang Ke toan quan tri _Chuong 1.pptx
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị856.43 kBMicrosoft Powerpoint XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1728_2_Bai giang Ke toan quan tri _Chuong 2.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Kế toán quản trị và khái niệm chi phí2.16 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1728_3_Bai giang Ke toan quan tri _Chuong 3.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phân tích mối quan hệ: Chi phí - sản lượng - lợi nhuận (CVP)2.67 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1728_4_Bai giang Ke toan quan tri _Chuong 4.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Hoạch định lợi nhuận1.93 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1728_5_Bai giang Ke toan quan tri _Chuong 5.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Ngân sách linh hoạt và phân tích hoạt động kinh doanh1.94 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1728_6_Bai giang Ke toan quan tri _Chuong 6.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Định mức chi phí và phân tích biến động chi phí1.18 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1728_7_Bai giang Ke toan quan tri _Chuong 7.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Đo lường hiệu quả hoạt động trong các tổ chức phân quyền1.26 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1728_8_Bai giang Ke toan quan tri _Chuong 8.ppt
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Phân tích sự khác biệt: chìa khóa cho việc ra quyết định3.05 MBMicrosoft PowerpointXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.