Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4518
Nhan đề: Giáo trình thực hành cơ sở vi sinh môi trường
Tác giả: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Từ khoá: Vi sinh
Môi trường
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4518
Bộ sưu tập: Công nghệ kỹ thuật Môi trường_TSVL_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1580_1_Giao trinh thuc hanh_Trang bia.doc
  Giới hạn truy cập
Trang bìa24 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1580_2_Giao trinh thuc hanh_Bai 1-2.pdf
  Giới hạn truy cập
267.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1580_3_Giao trinh thuc hanh_Bai 3-4-5.pdf
  Giới hạn truy cập
489.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.