Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4516
Nhan đề: Giáo Trình An Toàn Lao Động Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp
Tác giả: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Từ khoá: An toàn lao động
Sức khỏe nghề nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4516
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1578_1_Giao trinh an toan lao dong_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa61.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_2_Giao trinh an toan lao dong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Những khái niệm an toàn vệ sinh lao động và bảo hộ lao động857.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_3_Giao trinh an toan lao dong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Các văn bản hiện hành về an toàn vệ sinh lao động250.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_4_Giao trinh an toan lao dong_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_5_Giao trinh an toan lao dong_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kỹ thuật an toàn hóa chất260.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_6_Giao trinh an toan lao dong_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kỹ thuật an toàn trong xây dựng các công trình xử lý chất thải614.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_7_Giao trinh an toan lao dong_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: An toàn trong cơ khí176.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_8_Giao trinh an toan lao dong_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: An toàn điện504 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_9_Giao trinh an toan lao dong_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: An toàn cháy nổ309.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_10_Giao trinh an toan lao dong_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Công tác bảo hộ lao động doanh nghiệp và một số bệnh nghề nghiệp556.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_11_Giao trinh an toan lao dong_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
mục lục114.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1578_12_Giao trinh an toan lao dong_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo79.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.