Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/448
Nhan đề: Cơ học chất lưu_Lần 2. HK1
Tác giả: Võ Thiện, Mỹ
Từ khoá: Cơ học chất lưu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/448
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_NL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DNL0070_CO HOC CHAT LUU_KT_L2.jpg
  Giới hạn truy cập
Cơ học chất lưu_Lần 2. HK1214.17 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.