Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4449
Nhan đề: Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng_Lần 2. HK1
Tác giả: Hoàng Thanh, Linh
Từ khoá: Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4449
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21C.NGHETHUATGIAOTIEPVATHUONGLUONG.151.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghệ thuật giao tiếp và thương lượng_Lần 2. HK155.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.