Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4410
Nhan đề: Bê tông cốt thép 2_Đề 2. HK1
Tác giả: Nguyễn Quốc, Thông
Từ khoá: Bê tông cốt thép
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4410
Bộ sưu tập: Năm học 2015-2016_DT_Kỹ thuật xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K18X.BETONGCOTTHEP2.151.pdf
  Giới hạn truy cập
Bê tông cốt thép 2_Đề 2. HK190.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.