Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4300
Nhan đề: Quản lý chất thải nguy hại_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Loan
Từ khoá: Quản lý chất thải nguy hại
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4300
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
M.K18.151_QUANLYCHATTHAYNGUYHAI.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải nguy hại_Lần 1. HK156.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.