Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4290
Nhan đề: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt_Lần 2. HK1
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Từ khoá: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4290
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K18M.QUANLYCHATTHAYRANSINHHOAT.1512.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải rắn sinh hoạt_Lần 2. HK1258.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.