Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4289
Nhan đề: Phương pháp thể hiện bản vẽ_Lần 2. HK1
Tác giả: Hoàng Thị, Oanh
Từ khoá: Phương pháp thể hiện bản vẽ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4289
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K18M.PHUONGPHAPTHEHIENBANVE.151.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp thể hiện bản vẽ_Lần 2. HK1103.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.