Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4283
Nhan đề: Quản trị học- Lần 1 - HK1
Từ khoá: Quản trị học
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4283
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K20C151_QUANTRIHOC.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị học- Lần 1 - HK121.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.