Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4256
Nhan đề: Con người và môi trường - HKI
Tác giả: Lê, Minh Trường
Từ khoá: Môi trường
Con người
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4256
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_TQ_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_Q151_MOITRUONGCONNGUOI2DE.pdf
  Giới hạn truy cập
Con người và môi trường - HKI118.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.