Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4236
Nhan đề: Nguyên lý kiến trúc công nghiệp_Lần 2. HK1
Tác giả: Nguyễn Đình, Minh
Từ khoá: Nguyên lý kiến trúc công nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Kiến trúc
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4236
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_AR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K19A.NGUYENLYKIENTRUCCONGNGHIEP.1512.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý kiến trúc công nghiệp_Lần 2. HK189.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.