Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4231
Nhan đề: Thông gió kiến trúc_Lần 2. HK1
Tác giả: Nguyễn Thị Việt, Hà
Từ khoá: Thông gió kiến trúc
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Kiến trúc
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4231
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_AR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K18A.THONGGIOKIENTRUC.151.pdf
  Giới hạn truy cập
Thông gió kiến trúc_Lần 2. HK150.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.