Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/423
Nhan đề: Xác suất và thống kê xã hội học_HK1
Tác giả: Khoa Du lịch
Từ khoá: Xác suất và thống kê xã hội học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/423
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DTN0071_XAC SUAT VA THONG KE XA HOI_KHCB.pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất và thống kê xã hội học_HK1400.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.