Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/422
Nhan đề: Giao tiếp và kỹ năng diễn đạt_Lần 2. HK1
Tác giả: Trần Thị Thanh, Trà
Từ khoá: Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng diễn đạt
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/422
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DL04A_GIAO TIEP VA KY NANG DIEN DAT_DL_L2.jpg
  Giới hạn truy cập
Giao tiếp và kỹ năng diễn đạt_Lần 2. HK1161.26 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.