Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4203
Nhan đề: Tiếng Nhật 2. Lần 2. HK1
Tác giả: Trần Thị Thu, Hiền
Từ khoá: Tiếng Nhật
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4203
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_DL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K19D.NHAT2.1512.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Nhật 2. Lần 2. HK1251.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.