Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/420
Nhan đề: Group dynamics and communication_Lần 1, Lần 2 (K21Q18M). HK1
Tác giả: Bùi Quốc, Nam
Từ khoá: Group dynamics and communication
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ Thông tin
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/420
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_IT_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_CMU31_GROUP DYNAMIC & COMMUNICATION_L1,L2_TQ.pdf
  Giới hạn truy cập
Group dynamics and communication_Lần 1, Lần 2. HK1375.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.