Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4193
Nhan đề: Marketing căn bản_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh
Từ khoá: Marketing căn bản
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4193
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_DL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D.K20.151_MARKETINGCANBAN.pdf
  Giới hạn truy cập
Marketing căn bản_Lần 1. HK144.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.