Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4188
Nhan đề: Ngoại ngữ 2_French 4
Tác giả: Lê Thị Ánh, Hồng
Từ khoá: Tiếng Pháp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4188
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_DL_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D.K18.151_FRENCH.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngoại ngữ 2_French 496.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.