Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4168
Nhan đề: Vật lý đại cương_Lần 1. HK1
Tác giả: Bộ môn vật lý
Từ khoá: Vật lý đại cương
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4168
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_KHCB_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21S.VATLYDAICUONGB1.151.pdf
  Giới hạn truy cập
Vật lý đại cương_Lần 1. HK1107.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.