Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4165
Nhan đề: Vẽ kỹ thuật cơ bản_HK1
Từ khoá: Vẽ kỹ thuật cơ bản
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4165
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_KHCB_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
A.VEKYTHUATCOBAN_DE1.pdf
  Giới hạn truy cập
A.VEKYTHUATCOBAN_DE131.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.