Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4161
Nhan đề: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Thị Quỳnh Châu
Nguyễn, Ngọc Tú Vân
Từ khoá: Nghiệp vụ ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4161
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_FA_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K20KT151_NGHIEPVUNGANHANGTM2DE.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Lần 1 - HKI161.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.