Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4116
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành HK5 - HKI
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Tiếng anh
Tiếng anh chuyên ngành
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4116
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_19MT151_ANHVANCHUYENNGANH5 2DA.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành HK5 - HKI397.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.