Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4109
Nhan đề: Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học 1 - HKI
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Tin học ứng dụng
Tin sinh học
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4109
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K19S151_TINHOCCNSH 2DA.pdf
  Giới hạn truy cập
Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học 1 - HKI105.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.