Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4108
Nhan đề: Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Đề 1- Đề 2 - HKI
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Chất lượng sản phẩm
Tiêu chuẩn
Kiểm nghiệm
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4108
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K19S151_KTRACLUONGSP 2DA.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Đề 1- Đề 2 - HKI115.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.