Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4106
Nhan đề: Phương pháp sinh học xử lý môi trường - Đề 1- Đề 2 - HKI
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Ô nhiễm môi trường
Công nghệ xử lý ô nhiễm
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4106
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K18S151_PPSHXULYMOITRUONG 2DA.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp sinh học xử lý môi trường - Đề 1- Đề 2 - HKI71.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.