Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4102
Nhan đề: Con người và môi trường - HKI
Tác giả: Lê, Minh Trường
Từ khoá: Môi trường
Con người
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Khoa Kiến trúc Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4102
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_AR_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_X151_CONNGUOIVAMOITRUONG 2DA.pdf
  Giới hạn truy cập
Con người và môi trường - HKI104.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.