Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/408
Nhan đề: Cao ốc BMC. 258 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quốc, Thông
Nguyễn Hoàng, Dủ
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/408
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5983_1_Nguyen Hoang Du_X137649_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục348.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5983_2_Nguyen Hoang Du_X137649_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
360.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5983_3_Nguyen Hoang Du_X137649_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
1.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5983_4_Nguyen Hoang Du_X137649_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
967.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5983_5_Nguyen Hoang Du_X137649_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
1.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5983_6_Nguyen Hoang Du_X137649_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
3.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5983_7_Nguyen Hoang Du_X137649_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5983_8_Nguyen Hoang Du_X137649_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
4.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5983_9_Nguyen Hoang Du_X137649_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
2.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5983_10_Nguyen Hoang Du_X137649_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
8.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.