Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/407
Nhan đề: Chung cư Hope Gaden. 102 Phan Huy Ích, P.15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Vi, Long
Nguyễn Đình, Tú
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/407
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5982_1_Nguyen Dinh Tu_X133686_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu471.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5982_2_Nguyen Dinh Tu_X133686_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc - Chương 1: Tổng quan về giải pháp kiến trúc.637.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5982_3_Nguyen Dinh Tu_X133686_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1: Lựa chọn giải pháp kết cấu322.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5982_4_Nguyen Dinh Tu_X133686_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Bố trí hệ kết cấu chịu lực672.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5982_5_Nguyen Dinh Tu_X133686_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Thiết kế kết cấu bản sàn tầng 2 - tầng 161.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5982_6_Nguyen Dinh Tu_X133686_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế cầu thang771 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5982_7_Nguyen Dinh Tu_X133686_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán nước mái1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5982_8_Nguyen Dinh Tu_X133686_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Mô hình khung không gian3.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5982_9_Nguyen Dinh Tu_X133686_Phan 2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Thiết kế khung trục 21.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5982_10_Nguyen Dinh Tu_X133686_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3 : Kết cấu móng1.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5982_11_Nguyen Dinh Tu_X133686_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục10.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.