Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/406
Nhan đề: Chung cư Lilama, Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Từ Đông, Xuân
Trần Phạm Hạnh, Châu
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/406
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5981_1_Tran Pham Hanh Chau_X123454_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục111.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5981_2_Tran Pham Hanh Chau_X123454_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu kiến trúc công trình223.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5981_3_Tran Pham Hanh Chau_X123454_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Thiết kế kết cấu sàn tầng 41.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5981_4_Tran Pham Hanh Chau_X123454_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Thiết kế kết cấu cầu thang901.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5981_5_Tran Pham Hanh Chau_X123454_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Thiết kế bể nước mái1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5981_6_Tran Pham Hanh Chau_X123454_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5 : Tải trọng và tác động1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5981_7_Tran Pham Hanh Chau_X123454_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Kiểm tra ổn định tổng thể công trình357.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5981_8_Tran Pham Hanh Chau_X123454_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: tính toán khung trục 37.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5981_9_Tran Pham Hanh Chau_X123454_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.