Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/405
Nhan đề: Chung cư cao cấp Nơ 19, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn
Trần Việt Kha
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Chung cư
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/405
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5980_1_Tran Viet Kha_X135078_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục744.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_2_Tran Viet Kha_X135078_Ki hieu va cac thong so.pdf
  Giới hạn truy cập
Kí hiệu và các thông số615.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_3_Tran Viet Kha_X135078_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Kiến trúc686.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_4_Tran Viet Kha_X135078_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Kết cấu - Chương 1: Tính toán sàn tầng 3996.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_5_Tran Viet Kha_X135078_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tính toán cầu thang tầng 2 lên tầng 3968.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_6_Tran Viet Kha_X135078_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Tính toán hồ nước mái1.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_7_Tran Viet Kha_X135078_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Nội lực khung không gian1.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_8_Tran Viet Kha_X135078_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tính toán khung trục 21.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_9_Tran Viet Kha_X135078_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tính toán móng cọc ép khung trục 21.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_10_Tran Viet Kha_X135078_Phan 2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Tính toán cọc khoan nhồi khung trục 21.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_11_Tran Viet Kha_X135078_Phan 2_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: So sánh và lựa chọn phương án móng514.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5980_12_Tran Viet Kha_X135078_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục957.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.