Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/404
Nhan đề: Chung cư Phan Xích Long, Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Huỳnh Thanh, Điệp
Huỳnh Sơn, Tiến
Từ khoá: Xây dựng công trình
Kết cấu công trình
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/404
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_XD_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D5979_1_Huynh Son Tien_X139479_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục451.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5979_2_Huynh Son Tien_X139479_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1 : Giới thiệu về kiến trúc công trình461.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5979_3_Huynh Son Tien_X139479_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Thiết kế sàn tầng 31.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5979_4_Huynh Son Tien_X139479_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Thiết kế kết cấu cầu thang bộ (tầng 2 lên tầng 3)875.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5979_5_Huynh Son Tien_X139479_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Tính toán hồ nước ngầm1.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5979_6_Huynh Son Tien_X139479_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5 : thiết kế khung không gian tính toán cốt thép khung trục 51.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5979_7_Huynh Son Tien_X139479_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6 : Tính toán móng cọc ép1.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5979_8_Huynh Son Tien_X139479_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7 : Tính toán móng cọc khoan nhồi1.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D5979_9_Huynh Son Tien_X139479_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục7.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.